In The Midzt of The Blitz

In the midzt of the blitz
In the midzt of the blitz
BLITZ!!!111
BLITZ!!!111
I scared of blitziziziz
I scared of blitziziziz
Bonus Blitz
Bonus Blitz
Yep, that's a blitz. Time to put the little kids away.
Blitz. Time to put the little kids away.
Putz me where?
Putz me where?
Overdoing it with the blitz
Overdoing it with the blitz
Seriouzly, no moar blitz fotos, OK?
Seriouzly, no moar blitz fotos, OK?